Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

Gewoon les tijdens Avond4daagse!

In de week van 20 tot en met 25 mei wordt in Voorschoten de Avond4daagse gelopen. Onze lessen gaan echter gewoon door. Waarschijnlijk is het wel iets rustiger in de groepen, omdat veel kinderen meelopen met de Avond4daagse. 

Wijzigingen lesrooster maandag ivm CSE

Vanaf maandag 13 mei hebben we een aantal weken op maandag een gewijzigd lesrooster i.v.m. het centraal schriftelijk eindexamen op het Adelbert College. We kunnen deze periode maar beperkt van de zaal gebruik maken. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met alle groepen en de overlast te beperken. Onze excuses voor het ongemak. Het is ook altijd mogelijk om lessen in te halen op een andere dag/locatie (het lesrooster is te vinden op onze website).
 
Maandag 13 mei: 17.15-18.00 Tuimelbudo
                          18.00-19.00 Jeugd Ju-Jutsu
                          19.00-19.45 Jeugd Aikido 
                          SENIOREN TRAINING VERVALT
 
Maandag 20 mei: GEEN LES
 
Maandag 27 mei: Normaal lesrooster
 
Maandag 3 juni: Normaal lesrooster
 
Maandag 10 juni: GEEN LES ivm Pinksteren
 
                          18.00-19.00 Jeugd Ju-Jutsu
                          19.00-19.45 Jeugd Aikido 
                          SENIOREN TRAINING VERVALT  
 
-


Gewijzigd lesrooster op zaterdag (va 11 mei)

De groep jeugd Ju Jutsu op zaterdag (11.15-12.15) is de laatste tijd sterk gegroeid door nieuwe aanwas en doorstroming uit de Tuimelbudo. We lopen al een tijdje met het idee de groep te splitsen, om te kunnen waarborgen dat bij verdere groei ieder kind de aandacht van de docenten en assistent(en) kan blijven krijgen dat het nodig heeft. Tot voor kort hadden we echter geen ruimte in het schema op zaterdag om dat daadwerkelijk te doen (vanwege verschillende cursussen zelfverdediging en weerbaarheid). Na de meivakantie komt die ruimte er wel, en zijn we serieus aan het inventariseren hoe we twee groepen jeugd Ju Jutsu kunnen creeeren, waarbij we in elke groep een passend niveau en aandacht kunnen geven.
 
We hebben het plan om 2 groepen jeugd Ju Jutsu te creeeren. Het eerste uur van 11.15 tot 12.15, het tweede van 12.15 tot 13.15. In het eerste uur willen we de jongere en onervarenere kinderen plaatsen, in het tweede uur de wat oudere en meer ervarene. Dit gaat in vanaf 11 mei 2019.
 
Het nieuwe rooster op de zaterdag zal er dan als volgt uitzien (va 11 mei 2019 !):
 
09.00-09.45 Ouder Kind Tuimelbudo
09.45-10.30 Tuimelbudo 1e groep (4-6jr)
10.30-11.15 Tuimelbudo 2e groep (4-6jr)
11.15-12.15 Jeugd Ju Jutsu 1e groep (6-7jr)
12.15-13.15 Jeugd Ju Jutsu 2e groep (8jr en ouder)
13.15-14.15 Vrije training volwassenen
 

Pasen en meivakantie

In de meivakantie van 22 april tot en met 5 mei hebben we een aangepast lesrooster. De overige lessen komen in deze periode te vervallen. Alle lessen worden gegeven in gymzaal Krimwijk (OBS De Vos, Multatulilaan 92, Voorschoten) behalve op dinsdag 23 april, dan zitten we in gymzaal De Voorsprong (Turnzaal, Oude Adegeesterlaan 3, Voorschoten).
 
vrijdag 19 april (goede vrijdag): normaal lesrooster
zaterdag 20 april (paaszaterdag): normaal lesrooster
 
dinsdag 23 april @Voorsprong !!
18.00-19.00 Kobudo (jeugd + senioren)
19.00-20.30 Aikido & Ju-Jutsu (13+ en senioren)
 
donderdag 25 april @Krimwijk
18.00-19.00 Jeugd Ju-Jutsu & Jeugd Aikido
19.00-20.00 Ju-Jutsu (13+ en senioren)
20.00-21.00 Aikido (13+ en senioren)
 
zaterdag 27 april: gesloten ivm Koningsdag
 
dinsdag 30 april @Krimwijk
18.00-19.00 Kobudo (jeugd + senioren)
19.00-20.30 Aikido & Ju-Jutsu (13+ en senioren)
 
donderdag 2 mei @Krimwijk
18.00-19.00 Jeugd Ju-Jutsu & Jeugd Aikido
19.00-20.00 Ju-Jutsu (13+ en senioren)
20.00-21.00 Aikido (13+ en senioren)
 
zaterdag 4 mei @Krimwijk 
09.00-09.45 Ouder & kind Tuimelbudo
09.45-10.30 Tuimelbudo
10.30-11.30 Jeugd Ju-Jutsu
 
Op maandag 6 mei gaat het reguliere lesrooster weer van start. We wensen jullie fijne paasdagen en een goede vakantie!

Ne Waza wedstrijden groot succes

Op zondag 24 maart 2019 organiseerde Budocentrum Junansei wedstrijden voor beoefenaars van Tuimelbudo (4-6 jaar) en Ju-Jutsu (7-12 jaar). Er waren 85 deelnemers uit de hele regio. Junansei heeft locaties in Voorschoten, Wassenaar en Leiden en deze waren allemaal vertgenwoordigd. Om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te laten verlopen werden de deelnemers ingedeeld op leeftijd, ervaring en gewicht. Ook was er veel publiek meegekomen om de kinderen aan te moedigen.

De wedstrijden stonden dit keer in het teken van het grondgevecht. Er waren twee soorten wedstrijden: één waarbij de deelnemers elkaar met een judoworp naar de grond moesten brengen en één waarbij de deelnemers op de grond begonnen en punten verdienden d.m.v. controleposities (houdgrepen), en bij de oudere kinderen ook klem- en verwurgtechnieken. De deelnemers vochten tegen elke tegenstander beide soorten wedstrijden.

In de wedstrijden kwamen veel technieken terug die de kinderen in de lessen geoefend hebben. Bij sommige kinderen lukte alles, anderen bleven heel hard knokken om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Daarnaast was de sfeer erg goed en gingen zowel de deelnemers als het publiek op een sportieve manier met elkaar om. Uiteindelijk gingen alle deelnemers met een medaille naar huis.

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers: André, Alessi, Rob, Kimberley, Ilja, Gianluca, Senna, Destiny en Cheyenne. Zonder jullie is dit niet mogelijk. Heel hartelijk dank 🙏