Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

Practical Self Defense (PSD)

De docenten bij Budocentrum Junansei zijn gecertificeerd volgens het landelijke systeem PSD- Practical Self Defense. Vandaag de dag is het een absolute noodzaak dat mensen leren om zichzelf te verdedigen en bewust te handelen in noodsituaties. Ondanks dat geen enkele (nood)situatie hetzelfde is, is de basis van de zelfverdediging wel altijd toepasbaar in verschillende situaties. De P.S.D-methode is ontwikkeld door martial arts expert Edgar Kruyning en is gebaseerd op diverse Japanse krijgskunsten. Deze eigentijdse methode is praktisch toepasbaar en gemakkelijk aan te leren.

De achterliggende visie is dat mensen leren werken vanuit primaire reacties. Daaraan gekoppeld zit het werken vanuit keuzes, die gemaakt worden na een quickscan van de omgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld één of meerdere tegenstanders, gewapend of ongewapend, vlucht of hulp mogelijkheden, een snelle zwakte-sterkte analyse van jezelf en de tegenstander en het gevaarniveau van de situatie.

Er wordt uitgegaan van een aantal basishandelingen. Vervolgens kan deze basis worden toegepast in verschillende situaties en voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld:

  • zelfverdediging op straat
  • weerbaarheid
  • pesten
  • kinderen
  • vrouwen
  • ouderen
  • de-escalerend optreden
  • justitiële instellingen
  • zorginstellingen