Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

SOGO BUDO

Budocentrum Junansei is met het Kobudo aangesloten bij de landelijke organisatie SOGO BUDO. SOGO BUDO behartigt het technische aspect en de algehele filosofie/visie van Budo. SOGO BUDO heeft als doelstelling om de beoefenaars van verschillende Budodisciplines te verenigen vanuit een all-round visie. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele budoprincipes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budodisciplines. 

Om invulling te geven aan deze doelstellingen worden er ieder jaar diverse activiteiten georganiseerd:

  • 2x per jaar landelijke examens voor 1e kyu en hoger
  • 4x per jaar centrale trainingen voor de aangesloten disciplines
  • 4x bijscholing voor de leraren
  • 4x per jaar wedstrijden voor de jeugd in de Hombu dojo (hoofdlocatie) in Ede
  • 1x per jaar Ju-Jutsu wedstrijden voor senioren

SOGO BUDO is ook te vinden op Facebook! Lid worden kan via www.sogobudo.nl