Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

Ju-Jutsu

Wat is Ju-Jutsu?

Ju-Jutsu kan vertaald worden als "zachte kunst" of "soepele techniek". Het is een zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen en is als Budodiscipline geschikt voor jong en oud.

Het Ju-Jutsu bevat veel verschillende technieken, zoals werptechnieken, klemtechnieken, stoot- en traptechnieken, die allemaal in verschillende situaties kunnen worden toegepast. Het Ju-Jutsu is een veelzijdige Budodiscipline die kan worden beoefend als:

 • Zelfverdedigingsactiviteit
 • Wedstrijdsport
 • Voor mentale en fysieke training
 • Ontspanning door inspanning
 • Traditionele krijgskunst

De stijl Yoseikan Ju-Jutsu

Het Ju-Jutsu kent veel stijlen die onderling sterk kunnen verschillen. Verschillende stijlen kunnen uit verschillende gebieden komen, bijvoorbeeld uit Japan, Nederland (JBN) of Brazilie (BJJ). In tegenstelling tot veel andere krijgskunsten kent het Ju-Jutsu geen duidelijke grondlegger, maar zijn er in de geschiedenis vele grootmeesters actief geweest.

De stijl Ju-Jutsu die we in Voorschoten beoefenen is het Ju-Jutsu wat Minoru Mochizuki (1907-2003; 10e dan) doceerde in de Yoseikan dojo (Shizuoka, Japan). Het Yoseikan Ju-Jutsu is herkenbaar door de rode streep die door de zwarte band te zien is bij de Yudansha (graadhouders). In Nederland wordt deze stijl vertegenwoordigd door Edgar Kruyning (7e dan). Bij Budocentrum Junansei worden de lessen verzorgd door Sam Sosef & Esther van Diggelen.

Yoseikan betekent ruim vertaald 'de plaats waar dat wat juist is wordt gedoceerd'. Meer praktisch gezien betekent Yoseikan dat een ieder voor zichzelf moet bepalen en ontdekken wat goed voor hem/haar is.

- Yo: doceren, ontwikkelen
- Sei: waarheid, juiste
- Kan: plaats

 In deze visie worden de verschillen in lichaamsbouw, motorische vaardigheden en geestelijke bekwaamheden gerespecteerd. Hierdoor bepaal jezelf, langs welke weg je jezelf wilt ontwikkelen. Er worden geen standaard oplossingen aangeboden voor een probleem, of een vaste oplossing voor een bepaalde trainingssituatie, maar een variëteit aan alternatieven waaruit je zelf een geschikte keuze kunt maken.

Minoru Mochizuki met Edgar KruyningEdgar Kruyning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoseikan Ju-Jutsu is een zelfverdedigingskunst die is ontstaan uit een combinatie van een groot aantal traditionele Japanse Budodisciplines en het verenigt elementen uit het:  traditionele Ju-Jutsu, Aikido, Judo, Karate, Kobudo, Kickboxing en Grappling. Hierdoor is het een erg complete zelfverdedigingskunst. Omdat er zoveel inzit, raak je nooit uitgekeken en is het voor mensen die in het verleden al een Budodiscipline hebben beoefend gemakkelijk om de draad weer op te pakken.

Een belangrijk aspect in het Yoseikan Ju-Jutsu is dat iedereen zijn eigen mogelijkheden optimaal moet kunnen benutten en verder ontwikkelen. Om te kunnen bepalen wat optimaal is, is het noodzakelijk om verschillende benaderingen en posities te bestuderen, namelijk

- op afstand - stoten, trappen, wapens, meerdere aanvallers
- dichtbij - klemtechnieken, worpen
- op de grond - posities, klemtechnieken

Esther van DiggelenSam Sosef

 

Jeugd Ju-Jutsu

Ju-Jutsu kan ook getraind worden door jeugdige beoefenaars. Er zijn veel verschillende spel- en oefen methodes ontwikkeld die aansluiten bij de motorische ontwikkeling en beleving van kinderen. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal klemtechnieken aangepast, zodat ze veilig beoefend kunnen worden. Dit resulteert in dynamische jeugdlessen. Door het beoefenen van de vele zelfverdedigingstechnieken worden de kinderen zich bewust van hun mogelijkheden en leren ze hun zwakkere punten te versterken. Hierdoor ontwikkelen de Ju-Jutsuka’s een positief zelfbeeld en respect voor elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het Ju-Jutsu kent ook wedstrijden die uit verschillende onderdelen bestaan:

 1. een ronde staand sparren met stoten, trappen en judoworpen;
 2. een ronde stoeien op de grond en
 3. een ronde ‘stokvechten’ met stokken die van speciaal zacht materiaal gemaakt zijn.

Deelname aan wedstrijden is vrijwillig. In deze wedstrijden krijgen de deelnemers beschermde kleding aan, waardoor dit op een veilige en gecontroleerde wijze beoefend kan worden. Wedstrijden zijn een aantal maal per jaar bij ons in Voorschoten en voor de liefhebbers ook nog een aantal maal per jaar op een andere locatie. Jeugd Ju-jutsu is mogelijk vanaf ongeveer 6 jaar voor zowel jongens als meisjes.

 

SOGO BUDO

Budocentrum Junansei is met het Ju-Jutsu aangesloten bij de landelijke organisatie SOGO BUDO. SOGO BUDO behartigt het technische aspect en de algehele filosofie/visie van Budo en heeft als doelstelling om de beoefenaars van verschillende Budodisciplines te verenigen vanuit een all-round visie. Hierbij staan de kwaliteit van bewegen en universele budoprincipes centraal, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kenmerken en karakteristieken van de individuele Budodisciplines. 

Om invulling te geven aan deze doelstellingen worden er ieder jaar diverse activiteiten georganiseerd:

 • 2x per jaar landelijke examens voor 1e kyu en hoger
 • 4x per jaar centrale trainingen voor de aangesloten disciplines
 • 4x bijscholing voor de leraren
 • 4x per jaar wedstrijden voor de jeugd in de Hombu dojo (hoofdlocatie) in Ede
 • 1x per jaar Ju-Jutsu wedstrijden voor senioren

SOGO BUDO is ook te vinden op Facebook! Lid worden kan via www.sogobudo.nl

Examens

Bij Budocentrum Junansei worden er 2x per jaar kyu-examens afgenomen. Deze examens worden afgenomen tijdens de reguliere lessen. Bij de jeugd doen alle kinderen examen, ongeacht hoe lang ze al meedoen. Tijdens het examen geven de kinderen geven een demonstratie van de technieken die in de voorgaande periode behandeld zijn. Hier hoeven de kinderen niets aan voor te bereiden, want dat is tijdens de lessen gedaan. Het examen is bedoeld om de vooruitgang aan te geven en de kinderen kunnen hier dus niet voor zakken.

Tijdens de training wordt een wit pak gedragen wat bij elkaar gehouden wordt door een band. Als je net begint is je band nog helemaal wit. Naar mate je langer traint, wordt de band steeds donkerder totdat hij zwart geworden is. We hanteren verschillende kleuren banden:

 • Wit – 8e kyu
 • Geel – 7e kyu
 • Oranje – 6e kyu
 • Groen – 5e kyu
 • Blauw – 4e kyu
 • Bruin – 3e kyu
 • Bruin – 2e kyu
 • Bruin – 1e kyu
 • Zwart – 1e dan

In de jeugdexamens kunnen de kinderen ook slippen halen voor op hun band. Een slip is een tussenstapje op je band, op weg naar de volgende band. Dat betekent dat je op een witte band achtereenvolgens een gele, oranje, groene, blauwe en bruine slip kunt halen. Na de bruine slip volgt de gele band. Op een gele band kun je achtereenvolgens een oranje, groene, blauwe en bruine slip halen, etc.

Bij de volwassenen is het niet vanzelfsprekend dat iedereen twee maal per jaar examen doet. Examen is alleen op uitnodiging van de docenten. Bij het Ju-Jutsu worden alle examens tot en met 2e kyu tijdens de les afgenomen. De behaalde graden worden erkend door de bond SOGO BUDO. De examens voor 1e kyu en hoger worden landelijk afgenomen in de Hombu Dojo in Ede. Hiervoor is wel 3 jaar lidmaatschap van SOGO BUDO vereist.

De danexameneisen en een overzicht van de belangrijkste series zijn hieronder gegeven: