Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

De stijl Yoseikan Aikido

In de loop der tijd zijn binnen het Aikido verschillende stijlen ontstaan. Leerlingen van O-Sensei Morihei Ueshiba die ieder in een andere periode van Ueshiba’s eigen ontwikkeling het Aikido onderwezen kregen en van daaruit een nieuwe/andere stijl introduceerden. Er zijn er vele Aikido stromingen actief, zoals Aikikai met diverse afsplitsingen, Yoseikan Aikido, Tendoryu Aikido, Tomiki Aikido, Yoshinkan Aikido, Tissier Aikido, Iwama Aikido, Aikibudo en Ki Aikido.Bij Budocentrum Junansei wordt het Yoseikan Aikido beoefend.

Het Yoseikan Aikido is de stijl zoals die door Minoru Mochizuki (10e dan) in de jaren 1950 in Europa werd geïntroduceerd. Minoru Mochizuki was een directe leerling van Morihei Ueshiba rond de jaren 1920, tijdens een periode waar het Budo en het Aikido van Ueshiba nog volop in ontwikkeling was. Minoru Mochizuki was als hoofd uchi deshi (inwonend student) verantwoordelijk voor de scholing van vele toekomstige docenten. Hij is zelfs gevraagd om de dagelijkse leiding van het Aikido over te nemen. Hij besloot echter om zijn eigen visie, die zeer veelomvattend was op technisch gebied, in zijn eigen Yoseikan Dojo in Shizuoka voort te zetten. Morihei Ueshiba heeft dit altijd gesteund en kwam regelmatig langs om te doceren en ideeën uit te wisselen. Hij is door Ueshiba als enige (samen met Kenji Tomiki) hooggegradueerd.

Morihei Ueshiba met Minoru MochizukiEdgar Kruyning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minoru Mochizuki was in de begin jaren (nog voor WOII) leerling van Ueshiba. Hierdoor heeft het Yoseikan-Aikido nog veel kenmerken uit die periode. Ueshiba noemde zijn Aikido in die tijd ook Aiki-jujutsu. Kenmerkend is dat het in die tijd erg praktijk gericht was en de realiteit m.b.t. zelfverdediging altijd een prominente plaats binnen het onderwijs systeem en benadering heeft gehad. Doordat Minoru Mochizuki een expert was in meerdere disciplines en de realiteitswaarde hoog in het vaandel had bleef hij met dat in het achterhoofd zijn stijl verder ontwikkelen. In 1995 heeft Edgar Kruyning (6e dan) persoonlijk toestemming gekregen van Minoru Mochizuki om het Yoseikan Aikido en Yoseikan Jujutsu in Nederland te introduceren en te vertegenwoordigen. Edgar Kruyning heeft vele jaren in Japan bij Minoru Mochizuki getraind en het Aikido op deze manier dicht bij de bron mogen ervaren. Na het overlijden van Minoru Mochizuki in 2003 heeft hij de ontwikkeling van het Yoseikan Aikido vanuit dezelfde visie voortgezet. De huidige leermethode legt daarom ook veel nadruk op de praktische toepasbaarheid voor zelfverdediging,met behoud van de traditionele en karakteristieke eigenschappen van het Aikido.

Bij Budocentrum Junansei wordt het Aikido gegeven door Esther van Diggelen & Sam Sosef.

Esther van DiggelenSam Sosef