Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

Aikido

Wat is Aikido?

 Aikido is een zelfverdedigingskunst uit het Japanse Budo en kenmerkt zich door soepele en cirkelvormige bewegingen. Een belangrijke basis van het Aikido ligt in het Daito Ryu Aikijujutsu, een vechtkunst die rechtstreeks afstamt uit de periode van de samoerai, de ridderklasse van Japan. Het Aikido is na jaren van intensieve training ontwikkeld door O-Sensei Morihei Ueshiba (1883 - 1969).  Aikido betekend letterlijk:

Morihei Ueshiba, grondlegger van het Aikido

Aikido - weg van de harmonie

 • Ai: harmonie, eenheid
 • Ki: energie, innerlijke kracht
 • Do: studie, weg

Vrij vertaald: “de weg van geestelijke en lichamelijke coördinatie van energie”.

Bij Aikido gaat het erom dat je leert om continu je balans te behouden, in harmonie met de aanvaller te bewegen en gebruik te maken van zijn kracht, snelheid en aanvalsrichting. Aikidotechnieken gaan dus nooit in tegen de kracht van een aanvaller, maar maken er juist gebruik van om de aanval te neutraliseren. Wanneer de Aikidoka (beoefenaar van het Aikido) in harmonie komt met zijn eigen energie, ontstaat de mogelijkheid om in harmonie te komen met de energie van de tegenstander.  Daardoor kan de Aikidoka de eigen energie en mogelijkheden optimaal benutten en de tegenstander met een techniek onder controle brengen.

Het Aikido kent een grote variatie aan klem- en werptechnieken en wordt tevens gekenmerkt door haar eenvoud en ontspanning. Hierdoor wordt het Aikido door veel mensen als fysiek moeilijk ervaren. Ook geestelijk is Aikido niet de eenvoudigste budo-activiteit. In tegenstelling tot veel vechtkunsten worden bij Aikido geen pasklare antwoorden gegeven, maar slechts opties aangereikt. Uit het grote scala van mogelijkheden moet de Aikidoka dan de oplossing zoeken. Echter, op het moment dat je het Aikido begint te begrijpen, zie je dat de kwaliteiten en principes direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven en laat het je niet meer los!

De stijl Yoseikan Aikido

In de loop der tijd zijn binnen het Aikido verschillende stijlen ontstaan. Leerlingen van O-Sensei Morihei Ueshiba die ieder in een andere periode van Ueshiba’s eigen ontwikkeling het Aikido onderwezen kregen en van daaruit een nieuwe/andere stijl introduceerden. Er zijn er vele Aikido stromingen actief, zoals Aikikai met diverse afsplitsingen, Yoseikan Aikido, Tendoryu Aikido, Tomiki Aikido, Yoshinkan Aikido, Tissier Aikido, Iwama Aikido, Aikibudo en Ki Aikido.Bij Budocentrum Junansei wordt het Yoseikan Aikido beoefend.

Het Yoseikan Aikido is de stijl zoals die door Minoru Mochizuki (10e dan) in de jaren 1950 in Europa werd geïntroduceerd. Minoru Mochizuki was een directe leerling van Morihei Ueshiba rond de jaren 1920, tijdens een periode waar het Budo en het Aikido van Ueshiba nog volop in ontwikkeling was. Minoru Mochizuki was als hoofd uchi deshi (inwonend student) verantwoordelijk voor de scholing van vele toekomstige docenten. Hij is zelfs gevraagd om de dagelijkse leiding van het Aikido over te nemen. Hij besloot echter om zijn eigen visie, die zeer veelomvattend was op technisch gebied, in zijn eigen Yoseikan Dojo in Shizuoka voort te zetten. Morihei Ueshiba heeft dit altijd gesteund en kwam regelmatig langs om te doceren en ideeën uit te wisselen. Hij is door Ueshiba als enige (samen met Kenji Tomiki) hooggegradueerd.

Morihei Ueshiba met Minoru MochizukiEdgar Kruyning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minoru Mochizuki was in de begin jaren (nog voor WOII) leerling van Ueshiba. Hierdoor heeft het Yoseikan-Aikido nog veel kenmerken uit die periode. Ueshiba noemde zijn Aikido in die tijd ook Aiki-jujutsu. Kenmerkend is dat het in die tijd erg praktijk gericht was en de realiteit m.b.t. zelfverdediging altijd een prominente plaats binnen het onderwijs systeem en benadering heeft gehad. Doordat Minoru Mochizuki een expert was in meerdere disciplines en de realiteitswaarde hoog in het vaandel had bleef hij met dat in het achterhoofd zijn stijl verder ontwikkelen. In 1995 heeft Edgar Kruyning (6e dan) persoonlijk toestemming gekregen van Minoru Mochizuki om het Yoseikan Aikido en Yoseikan Jujutsu in Nederland te introduceren en te vertegenwoordigen. Edgar Kruyning heeft vele jaren in Japan bij Minoru Mochizuki getraind en het Aikido op deze manier dicht bij de bron mogen ervaren. Na het overlijden van Minoru Mochizuki in 2003 heeft hij de ontwikkeling van het Yoseikan Aikido vanuit dezelfde visie voortgezet. De huidige leermethode legt daarom ook veel nadruk op de praktische toepasbaarheid voor zelfverdediging,met behoud van de traditionele en karakteristieke eigenschappen van het Aikido.

Bij Budocentrum Junansei wordt het Aikido gegeven door Esther van Diggelen & Sam Sosef.

Esther van DiggelenSam Sosef

 

Jeugd Aikido

Aikido is ook mogelijk voor jeugdige beoefenaars vanaf 7 jaar. Het Aikido kent een grote variatie aan klem- en werptechnieken en wordt tevens gekenmerkt door haar eenvoud en ontspanning. Voor de veiligheid zijn de technieken aangepast aan jeugdige beoefenaars. Omdat het Aikido dat wij beoefenen geen wedstrijdvorm kent, staat overwinning van jezelf centraal. Het Jeugd Aikido is vooral gericht op de eigen ontwikkeling van de beoefenaar. Dit betekent dat de kinderen door de fysieke oefeningen leren omgaan met stress en spanning, waardoor ze zelfverzekerder worden en sterker in hun schoenen komen te staan.

Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van motorische en mentale vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan valbreken, balans en lichaamshouding, stevig staan en een goed middelpunt hebben.Uiteraard vormen wederzijds respect en discipline de basis voor de trainingen bij Budocentrum Junansei. Dit is essentieel om iedere krijgskunst op een veilige en verantwoorde manier te kunnen beoefenen. Daarnaast worden een aantal oefenvormen op speelse en dynamische wijze aangeboden, zodat de Aikidoka’s ook veel plezier hebben in de lessen. Jeugd Aikido is mogelijk vanaf 7 jaar voor zowel jongens als meisjes.

Examens

Bij Budocentrum Junansei worden er 2x per jaar kyu-examens afgenomen. Deze examens worden afgenomen tijdens de reguliere lessen. Bij de jeugd doen alle kinderen examen, ongeacht hoe lang ze al meedoen. Tijdens het examen geven de kinderen geven een demonstratie van de technieken die in de voorgaande periode behandeld zijn. Hier hoeven de kinderen niets aan voor te bereiden, want dat is tijdens de lessen gedaan. Het examen is bedoeld om de vooruitgang aan te geven en de kinderen kunnen hier dus niet voor zakken.

Tijdens de training wordt een wit pak gedragen wat bij elkaar gehouden wordt door een band. Als je net begint is je band nog helemaal wit. Naar mate je langer traint, wordt de band steeds donkerder totdat hij zwart geworden is. We hanteren verschillende kleuren banden:

 • Wit – 8e kyu
 • Geel – 7e kyu
 • Oranje – 6e kyu
 • Groen – 5e kyu
 • Blauw – 4e kyu
 • Bruin – 3e kyu
 • Bruin – 2e kyu
 • Bruin – 1e kyu
 • Zwart – 1e dan

In de jeugdexamens kunnen de kinderen ook slippen halen voor op hun band. Een slip is een tussenstapje op je band, op weg naar de volgende band. Dat betekent dat je op een witte band achtereenvolgens een gele, oranje, groene, blauwe en bruine slip kunt halen. Na de bruine slip volgt de gele band. Op een gele band kun je achtereenvolgens een oranje, groene, blauwe en bruine slip halen, etc. Vanaf 5e kyu/groene band mag de Aikidoka een Hakama (traditionele broekrok) dragen tijdens de training.

Bij de volwassenen is het niet vanzelfsprekend dat iedereen twee maal per jaar examen doet. Examen is alleen op uitnodiging van de docenten. Bij het Aikido worden alle examens tot en met 2e kyu tijdens de les afgenomen. De behaalde graden worden erkend door de bond Aikido Nederland en de Sectie Yoseikan Aikido. De examens voor 1e kyu en hoger worden landelijk afgenomen in de Hombu Dojo in Ede. Hiervoor is wel 3 jaar lidmaatschap van de Sectie Yoseikan Aikido vereist.

De exameneisen voor zijn hieronder gegeven:

 

Aikido bond Nederland

De stijl Yoseikan Aikido is als autonome sectie aangesloten bij de overkoepelende bond Aikido Nederland. Via deze weg is onze dojo en stijl weer is aangesloten bij het NOC/NSF.

Iedereen die bij Budocentrum Junansei Aikido beoefent kan lid worden van Aikido Nederland via de Sectie Yoseikan Aikido. Wij adviseren mensen ook om dit vanaf gele band te doen. De sectie probeert om de filosofie van Minoru Mochizuki voort te zetten en verder te ontwikkelen. De docenten staan voor een actief progressief beleid met als doel de aangesloten leden iets te bieden. Elke eerste zondag van de maand (m.u.v. juli en augustus) organiseert de sectie Yoseikan Aikido landelijke stages onder leiding van Edgar Kruyning (6e dan) en Roel van Beusekom (5e dan). Aansluitend aan de stage van september is er een jaarlijkse BBQ en in januari is er een nieuwjaarsreceptie. Ook worden er in juni en november landelijke examens afgenomen voor 1e kyu en hoger. De Sectie Yoseikan Aikido is ook te vinden op Facebook! Lid worden van de sectie Yoseikan Aikido/Aikido Nederland kan via www.yoseikanaikido.nl

Aikido Nederland dient het algemene belang van het Aikido, regelt een aantal  administratieve zaken en faciliteert geaccrediteerde  lerarenopleidingen. Daardoor kan het lesgevend kader binnen de sectie zich volledig bezig houden met dat waar het omgaat: Aikido!