Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

Gewijzigd lesrooster op zaterdag (va 11 mei)

De groep jeugd Ju Jutsu op zaterdag (11.15-12.15) is de laatste tijd sterk gegroeid door nieuwe aanwas en doorstroming uit de Tuimelbudo. We lopen al een tijdje met het idee de groep te splitsen, om te kunnen waarborgen dat bij verdere groei ieder kind de aandacht van de docenten en assistent(en) kan blijven krijgen dat het nodig heeft. Tot voor kort hadden we echter geen ruimte in het schema op zaterdag om dat daadwerkelijk te doen (vanwege verschillende cursussen zelfverdediging en weerbaarheid). Na de meivakantie komt die ruimte er wel, en zijn we serieus aan het inventariseren hoe we twee groepen jeugd Ju Jutsu kunnen creeeren, waarbij we in elke groep een passend niveau en aandacht kunnen geven.
 
We hebben het plan om 2 groepen jeugd Ju Jutsu te creeeren. Het eerste uur van 11.15 tot 12.15, het tweede van 12.15 tot 13.15. In het eerste uur willen we de jongere en onervarenere kinderen plaatsen, in het tweede uur de wat oudere en meer ervarene. Dit gaat in vanaf 11 mei 2019.
 
Het nieuwe rooster op de zaterdag zal er dan als volgt uitzien (va 11 mei 2019 !):
 
09.00-09.45 Ouder Kind Tuimelbudo
09.45-10.30 Tuimelbudo 1e groep (4-6jr)
10.30-11.15 Tuimelbudo 2e groep (4-6jr)
11.15-12.15 Jeugd Ju Jutsu 1e groep (6-7jr)
12.15-13.15 Jeugd Ju Jutsu 2e groep (8jr en ouder)
13.15-14.15 Vrije training volwassenen