Budocentrum Junansei

Voorschoten | Wassenaar

Contributie

Bij Budocentrum Junansei hebben we verschillende mogelijkheden. De contributie is vastgesteld op basis van de jaarlijkse kosten, maar wordt wel per maand betaald. Er is het hele jaar les en de contributie loopt ook het hele jaar door. We vragen geen inschrijfgeld en hanteren een opzegtermijn van één kalendermaand. Wij verzoeken iedereen om de contributie zelf aan het begin van iedere maand naar ons over te maken naar IBAN NL36 RABO 0125 9434 31 t.n.v. Junansei o.v.v. naam. Als je dit automatisch instelt, dan heeft niemand er nog omkijken naar. De tarieven zijn als volgt: